Salı , Mart 2 2021
Anasayfa / Etiket Arşivi: Ali

Etiket Arşivi: Ali

Ünler Ali Nadi kimdir

1895 yılında Gaziantepte doğdu. Annesi Hatice hamın, babası Halil Efendidir, ilköğrenimini şimdi bulunmayan Mecidiye okulunda, rüştiyeyi de yine Gaziantepte bitirerek Halep lisesine yarışma ile girerek parasız yatılı okumuştur. Birinci Dünya Savaşını patlaması üzerine 1915 yılı ocak ayında 21 arkadaşı ile birlikte gönüllü olarak trenle Azerbeycana gitmiş, Düşmanla savaşa katılmış, Vanın …

Devamını oku »

Gaziantep savunması (Ali Nadi ÜNLER)

Gaziantep savunması, ulusal kurtuluş savaşı tarihimizde, kahramanlık ve özverinin ulaşılmaz şahikasıdır. Bu desti yaratanlar yurt sevgisi,milliyet aşkı ve iman dolu göğüslerinden başka silahları olmayan açık bir şehrin,bir Türk kentin çocukları idiler. Karşılarında, kuvvetten başka hiç bîr hak kullanmayan,emsalsiz yok etme, yıkma araçlarına sahip, l. Dünya savaşının galibi, mağrur vemütehakkim Fransız …

Devamını oku »

FRANSIZ İŞGALİ VE ERMENİ TAŞKINLIKLARI (Ali Nadi ÜNLER)

        1919 Ekiminin sonunda İngilizler Gaziantepi Fransız işgaline terk ettiler. 29 Ekimde Antep’e gelen Fransız Ermeni alayı komutanı Kolon el Saint Mari İngilizlerden Antep’in idaresini teslim aldı ve 5 Kasım 1919 da hepsi de Ermeni gönüllülerinden kurulu Fransız birlikleri Ermenilerin aşkın ve taşkın gösterileri çiçek yağmurları altında Gaziantep’e girdi Gaziantepliler …

Devamını oku »

İngiliz İşgali (Ali Nadi ÜNLER)

    Savaşla işgal ettikleri Halep’te bulanan İngilizler’ Mondros mütarekesinin 7.maddesine dayanarak 15 Ocak 1919 da bir süvari livası (Tugayı) bir istihkâm müfrezesi, bir top bataryası ve ağır makineli tüfeklerden karalı bir kuvvetle Gaziantepi işgal ettiler. Amerikan kolejini ve çevresindeki Ermeni evlerini kışla ve karargâh edindiler. Gaziantepliler ha işgali, mütareke hükümlerini …

Devamını oku »

Şahinbey Bey Savaşları (Ali Nadi ÜNLER)

GazianteptekiFransızlar tamamen mahsur bir vaziyete düşmüşlerdi. Şehirden çıkamıyor,dışarıdan da kuvvet alamıyorlardı. Erzakları bitmişti. Katmadaki ikinci FransızTümen Kumandanlığından boyuna yardım istiyorlardı. Düşmanın bu sıkışıkdurumunu sürdürmek ve sonunda şehri terke mecbur etmek için Kilisten gelecekyardım kuvvetlerine engel olunması Heyeti Merkeziyece kararlaştırıldı. Bu gereğiyerine getirecek tecrübeli, bilgili bir kumandan araştırılmağa başlandı. O sıradaesaretten …

Devamını oku »

Şehirde savaş başlıyor (Ali Nadi ÜNLER)

ŞahinBeyin kahramanca şahadeti, Gaziantep ve çevresindeki büyük bir üzüntü veızdırap yaratmış ve herkesi yenilmez bir intikam hırsı ve arzusu ile coşturmuştu.İşte bu derin tepki şehirde aylardan beri sürüp gelen gergin havayı ateşledi. 1Nisan 1920 de Kilisten gelen ANDERYA birlikleri Antepten ayrıldığı ve BalabanBoğazında Kılıç Ali Beyin müfrezesi ile savaşa tutuştuğu …

Devamını oku »

Akbaba Savaşları (Ali Nadi ÜNLER)

9 Mayısta iki tabur himayesindeerzak kolunun Kilisten Antepe hareket ettiği öğrenildi. Binbaşı Hamdi Beykomutasında Nizamiye ve Yıldırım taburları, Kılıç Ali Bey komutasında millibirlikler 10 Mayısta Akbaba ve Körkün sırtlarında düşmanı karşıladılar. Verilensavaş sonunda düşman geri atıldı ve Kilise kadar takip edildi. 9 Mayısta iki tabur himayesindeerzak kolunun Kilisten Antepe hareket …

Devamını oku »

Gaziantep savaşlarının ikinci devresi (Ali Nadi ÜNLER)

Selahattin Adil Bey 27Temmuzda Antepe geldi. Durumu yerinde inceledi ve taarruz emrini verdi. Taarruz 29Temmuz sabahı Fikri Bey komutasındaki bir taburun Çiftçinin harafındaki düşmanahücumu ile başladı. Belediye Hastanesi ve Bayazın hanındaki birlikler yakınmesafeden Zerdalilikteki düşman karargahı ve Koleji ateş altına aldı. Antep taburuAzez yokuşu ve Kurbanbabadan bu ateşe iştirak etti. …

Devamını oku »

Mütareke (Ali Nadi ÜNLER)

28 Mayısta Mustafa KemalPaşadan gelen bir telgraf 29 Mayıstan itibaren Fransızlara 20 günlük bir mütarekeakdedildiğini bildiriyordu. Fransız Komutanlığı da kendimerciinden mütareke emrini almıştı. Mütareke gereğince Fransızlar Antepi tahliyeedeceklerdi. Bir haftalık müzakere sonunda Ermeni mahallelerini boşalttılar.Zerdalilikteki (şimdiki lisenin yeri) evlerle Kolejde ve Çiftçinin garajındatoplandılar. Yıldırım taburunun iki bölüğü Belediye Hastanesi (şimdikiBahçelievlerin …

Devamını oku »

Anderya birliklerinin gelişi, Antepin ikinci muhasarası (Ali Nadi ÜNLER)

Savaşınbaşlamasıyla Fransız garnizonu kuşatılmış oldu. Katmadaki tümenden yardım istedi.Akçakoyunluda bulunan Kolonel Anderya Katmadan aldığı takviye ile 5 piyade taburu,75lik iki batarya, 155lik yarım batarya top, iki süvari bölüğü ve yardımcıbirliklerden mürekkep büyük bir kuvvetle 9 Ağustosta Akçakoyunludan Antepehareket etti. 10 ağustosta İrfan Bey komutasındaki milli kuvvetler tarafındanKörkünün kuzey sırtları ve …

Devamını oku »