Pazartesi , Ocak 18 2021
Anasayfa / ANTEP SAVUNMASI / Şehrin Teslimi (Ali Nadi ÜNLER)

Şehrin Teslimi (Ali Nadi ÜNLER)

Şehrin Teslimi (Ali Nadi ÜNLER) resim

   8Şubat sabahı, şehrin ileri gelenleri Heyet-i Merkeziye azaları, semt reisleri ŞıhCamiinde toplandılar; durumu görüştüler, Fransızlara teslim olmaktan başka birçıkar yol bulamadılar. Kolordu Kumandanı da aynı görüşü tekrarlayıp durmuştu.Teslim şartlarının görüşmek üzere bir heyetin kabulü yolunda FransızKomutanlığına bir mektup yazıldı. Fakat başta yedek teğmen Fehmi Kayaalp olmaküzere bir kısım Antepliler bu mektubun gönderilmesini istemediler. Fransızlardan birteklif gelmesinin daha uygun olacağını savundular. Bu fikri savunanları öğledensonra Fransız Komutanlığından gelen bir mektup haklı çıkardı. Fransızlar şehrinteslimi için bizimkilerin akıllarından geçiremediği uygun şartlarda teklifediyorlardı. Dr. Mecit Barlas başkanlığında bir heyet, Fransız karargahına giderekteslim şartlarını görüştüler. Ve tespit edilen bu şartları imzadan önce ŞıhCamiinde dönerek halka anlattılar. Halkın muvafakatı üzerine 9 Şubatta aşağıdaözetini verdiğimiz teslim şartlarını imza ettiler:

  1. Gaziantep Fransız mandasını kabul etti.

  2. Antepli olmayan subaylar, nizamiye eratı ve jandarmalar harp esiri addedildi.

  3. Top, tüfek ve bütün mühimmat Fransızlara teslim edildi.

  4. Antepli Türk subayları serbest olacak ve silahlarını taşıyabileceklerdi.

  5. Silahlı hiçbir Ermeni Türk mahallelerine giremeyecekti.

  6. Fransız idaresince tayin olunacak yerli memurlar vasıtasıyla şehrin sivil idaresi tesis edilecekti.

  7. Şehir ve civarının asayişinin muhafazası için bir Türk subayı komutasında Türk ve Ermenilerden jandarma ve polis birlikleri kurulacaktı.

  8. Şehirdeki Antepli rüesayı milliye ile müşevvikler affolunacaklardı.

  9. Şahıs, mal ve din hürriyetine kati surette riayet olunacaktı.

Anlaşma imzayı müteakipyürürlüğe girdi. Fransızlara kamyonlarla un, bulgur, şeker vs. getirerek fakir halkaparasız dağıttılar. Ekmekçi dükkanlarını açtırarak ekmek tevzi ettiler. Yalnıztaahhütlerine rağmen Heyet-i Merkeziye azaları ile yedek teğmen Fehmi Kayaalpi esiralarak koleje götürdüler.

Bu suretle 1 Nisan 1920debaşlayan Gaziantep savunması dost düşman bütün dünyanın hayranlık ve takdirlerinikazanan kahramanlıklarla on ay dokuz gün sürdükten sonra açlık yüzünden sonaermişti. Düşman bu süre içinde, şehre yetmiş bin mermi atmış, şehir bir kül veenkaz yığını halini almıştı. Antepliler şehirlerinin savunması uğrunda 6000evladını şehit vermişler ve 220 bin altın lira para sarf etmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.