Cuma , Şubat 26 2021
Anasayfa / ANTEP SAVUNMASI / NÜFUS KAĞIDI ÖRNEĞİ

NÜFUS KAĞIDI ÖRNEĞİ

NÜFUS KAĞIDI ÖRNEĞİ resim

¨BEN GAZİANTEPLİLERİ GÖZLERİNDEN NASIL ÖPMEM Kİ;ONLAR YALNIZ GAZİANTEPİ DEĞİL TÜRKİYEYİ DE KURTARDILAR.¨¨ K. Atatürk

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Gaziantep Şahinbey İlçesi Bey Mahallesi Nüfusuna Kayıtlı Olduğunu Biliyormuydunuz?

BELEDİYE MECLİSİ KARARI

Ulu Önder 26 Kânunisani (Ocak) 1933 tarihinde şehrimizi şereflendirdiler. Şehrimiz için ebedi bir saadet kaynağı olan bir tarihi günde toplanan şehir meclisi yüce Halâskâr için halkımızın taşıdığı sonsuz minnet ve şükran duygularını ifade etmek üzere Büyük Atatürke Gazi yurdun hemşehriliğini arz etmeyi kararlaştırdı. Ve şu mazbatayı tanzim etti. Tarihi yüksek kıymetine binaen aşağıya alıyoruz:Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Türkiyenin bânisi ve en büyük milli rehberidir. İşgal edilen yurdumuzun istiklalinin temin için milli bir cihat açmış ve milletin başkumandanlığını yaparak Türkiyeyi kurtarmıştır. Bundan sonra idari, fikri, iktisadi, ilmi, birçok inkılâplar meydana getirerek yurdumuzu mütemadiyen yükseltmiş ve yalnız Türkiyede değil bütün dünyada tarihin en büyük Kumandanı, en büyük inkılâpçısı, en büyük ilim ve fikir adamı olarak tanınmıştır.İşgal edilmiş olan Gaziantepte bu mücadele ve inkılâplarda Büyük Liderin yaktığı ışık arkasından koşmuş, vesaiti harbiyesi olmadığı halde her şeyden evvel tek başına onbir ay mücehhez Fransız ordusuyla çarpışmış, şehrin bombardıman edilmesinden, mitralyözlerle taranmasından, hücuma uğramasından yılmamış; Fransızlara harben teslim olmamış; bu suretle milli mücadelenin şanlı bir sahifesini yazmış ve tarihe emsali bulunmaz bir kahramanlık namı bırakmıştır.Bunun için Büyük Millet Meclisi bir Mustafa Kemale bir de Antebe Gazilik madalyası takmıştır.Gazi Halâskâr, Gazi şehre 26 Kânunusani 1933 tarihinde ilk defa teşrif buyurmuşlardır. Gaziantep Ahalisinin hissiyatına tercüman olan belediye meclisi bu çok ulvi levhanın hatırasını ebedileştirmek için şehrin fahri hemşehriliğini Cumhuriyet Halk Fıkrasının daimi, umumi reisi olan adaşına arz ve takdim etmeye ve Gaziantep Cumhuriyet Halk Fıkrasının bulunduğu Bey Mahallesi nüfusuna bu kaydı tescil ettirmeğe karar vermiştir.26 Kânunusani 1933811

DÜŞÜNCELER TESCİLİ HAKKINDAKİ GAZİANTEP BELEDİYE MECLİSİNİN KARAR VE EVRAKI VİLAYETTE ŞUBAT 1933 YILI DOSYASINDADIR24-11-1934 TARİH VE 2587 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SOYADI “ATATÜRK” OLMUŞTUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.