Salı , Mart 2 2021
Anasayfa / ANTEP SAVUNMASI / Mütareke (Ali Nadi ÜNLER)

Mütareke (Ali Nadi ÜNLER)

Mütareke (Ali Nadi ÜNLER) resim

28 Mayısta Mustafa KemalPaşadan gelen bir telgraf 29 Mayıstan itibaren Fransızlara 20 günlük bir mütarekeakdedildiğini bildiriyordu.

Fransız Komutanlığı da kendimerciinden mütareke emrini almıştı. Mütareke gereğince Fransızlar Antepi tahliyeedeceklerdi. Bir haftalık müzakere sonunda Ermeni mahallelerini boşalttılar.Zerdalilikteki (şimdiki lisenin yeri) evlerle Kolejde ve Çiftçinin garajındatoplandılar. Yıldırım taburunun iki bölüğü Belediye Hastanesi (şimdikiBahçelievlerin bulunduğu tepe) ve Beyazın Hanını (şimdiki TekelBaşmüdürlüğü ) işgal ederek Ermenilerle Fransızların arasında mevki aldı. BirTürk subayı komutasında Türk ve Ermenilerden kurulu bir inzibat kuvveti Ermenimahallatının asayiş ve inzibatına memur edildi. Ermeniler Fransızlarla bir dahaişbirliği yapmayacaklarını ve Türklere sadık kalacaklarını taahhüt ettiler.Verilen müsaade üzerine Türk semtine inerek zahire mubayaasına giriştiler. Bu aradasavaş başlarken evlerini terk ederek kaçan Ermenilerin evlerinden bir komisyonvasıtası ile toplanan eşyaları ve ticaret metaları da Ermenilere iade edildi. HalbukiErmeni mahallelerinde kalan Türk evleri yağma edilmiş, binalar tahrip edilerektaşları ile siperler yapılmıştı. Şehre normal hal avdet etti. Mücahitlerden başkaherkes alış –verişleri ile sanatlarıyla uğraşmaya başladılar .18 Hazirandamütareke resmen bitmiş olmakla beraber sükunet muhafaza edildiğinde mütarekekendiliğinden uzatılmış oldu.

Mütareke sırasında savaşhazırlıklarına ara verilmedi. 1310 ila 1316 doğumlu bütün erat Nizamiye askeriolarak taburlarda, bu doğumlulardan küçük veya büyük olanlar da müfrezelerdehizmete çağrıldı. Milli Merkez taburu adıyla yeni bir tabur teşkil edildi.Yıldırım taburuna bağlı bir inzibat bölüğü ile iki ağır ve üç hafif makinalıtüfekten ibaret bir makinalı tüfek bölüğü teşkil edildi. Silah altında bulunanmücahitlerin ailelerinin iaşeleri için yardıma muhtaç asker ailelerine yardım heyetiadıyla bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyete mali kaynak olarak vakıflar idaresinin yedirmeve yatırmaya ayrılan geliri ile belediye dellaliye resmi ayrıldı. Binbaşı Recep BeyKuvayi Milliye Kumandanlığından alınarak yerine Kurmay Yarbay İrfan Bey tayin edildi.20 Haziranda B.M.M. Hükümetince Adana cephesi namıyla Mersinden Fırata kadardevam eden sahayı içine alan bir cephe kuruldu. Cephe kumandanlığına Kurmay AlbaySelahaddin Adil Bey tayin edildi. Selahaddin Adil Bey Ankaradan bir kurmay başkanı,bir topçu kumandanı ve bir yedek subaydan ibaret maiyetiyle ayrıldı. Mersindenitibaren cepheleri teftiş ederek 20 Temmuzda Maraşa geldi ve gelir gelmez düşmanakarşı bir keşif taarruzu emrini verdi. Heyet-i, Merkeziye bu emrin icrasınıdurdurarak Selahaddin Adil Beyi Antepe davet etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.