Perşembe , Şubat 25 2021
Anasayfa / ANTEP AĞZI / kırmızı başlıklı kızın hikayesi

kırmızı başlıklı kızın hikayesi

kırmızı başlıklı kızın hikayesi resim

KOMİK BİR YAZI İŞTE…
Bir vahıtlar güccük bi gız
varmış…anası ona üzerinde gırmızı külahı olan bi zubun almış…gız bu
zubunu yeen seviymiş…nere getse onu geyiymiş…anası “gızım dışallık
gey şunu,gündelee geyme,heder olmasın” dese de gız dinnemiymiş,hep onu
geyiymiş…onun üçün herkes ona al külahlı gız diymiş…

bir gün “al külahlı gızım” deyin seslenmiş anası…”böyükannen haste
gızım,iki sıkım küfte yooruktum aha şunu ver de gel,amma gediyken ormana
girme haaa” demiş

o vahıtlar şindiki garadaşın olduu yerde bostanları varmış,bostanın
yanındaki gulübede oturuylarmış…böyükanne de gızılhisar köyünde
oturuymuş…

“al yavrım,aha şo satıla da salata godum accık,satılımızı geri getir
anası” demiş…gız üstünü başını geymiş,gızılhisara dooru gediyken “acı
şo burca girim de pirpirimden yarpız topliym iki bağ,teze teze yisin
böyük annem” demiş…

bugünkü gişelerin olduu yerden burca girmiş…pirpirimi yarpızı
toplamaya başlamış…bunu gören hayın gurt “of mala bak la,hemen
yimeliyim bunu,gaç gündür açım zatan” deyin düşünmüş…yarpızı,pirpirimi
toplayıp yola goyulan gızın önüne atlamış hemen…gız gorgusundan
altına etmiş…az galsın küfte tabaanı düşürüymüş elinden…fahat gurt
heç te eyle yiyci kimi bahmiymiş…

-nere gediyn gözel gız
+gorkutuyn beni gurt ammi,bu ne kele…aha şooorda böyükannem var,iki
sıkım küfte yoorduyduk yisin dey ona da götürüym…haste gendi gazan
gaynatami…
-hmm…eyleyse ben önden gaça gaça gedim de söyleyim,torunun saa küfte
getiriy dey haber edim,amma bi yere tahılmadan gel ha,beklemesin
avrad…
+hee eyi olur gurt ammi…
-haası evdi böyükanayın evi?
+aaa şoorda gurt ammi,köyün girişindeki hayatlı ev…
-ey tamam aha gediym…demiş gurt ve gaça gaça getmiş…*
gurt evi öğrendikten kelli ayaa gıçına deye deye getmiş,sormuş
soruşturmuş evi bulmuş…takta gapının tokmaana vargücüynen yüklenmiş…

-kimovvv?demiş gari
+benim böökanne,saa küfteden salata getiriktim acı
-gapıdaki teli çek gapı açılır,ellaam saa belletemedim şu teli çekmeyi,eyi oldu geldiin,madem de gazıniydı zatan

gurt bir hışımnan içeri girip garinin başına kepmiş,iki sumsuunan gariyi zomulatık madesine indirmiş…zatan gaç gündür açmış…

bu garinin başka zubunluu yok mu acep deyip garinin ayneli sandıını
indirmiş…garinin bayram için diktirdii zubunluu alık sırtına
geçirmiş…tarpadanak oturur belliy ama kendi eşşeen başı gader boyu
var…garinin namaz gılarken başına taktığı basmayı da başına keçik edik
sedire uzanmış…eline de tesbahı almış ki gız küşümlenmesin…

gız gelmiş gapıya var gücüynen yüklenmiş…gurt:

-kimovvv?demiş sesini incelterek
+benim böökanne saa küfte getirdim acı iki sıkım
-gapı açık yavrım amma tel dolaba go gendini şimdi yemicim göynüm istemiy demiş

gız:
+beig böökannemin sesine noluk kele gorktum haa demiş…küfteyi tel dolaba goymuş,salatayı da amadana boşaltım satılı yumuş…

içeri geçmiş,bakmış böökannesinde bi gariplik var…

+abaavvv elinge nooluk gız böökanne,adam ayakkabısı kimin
-seni daha eyi hoppala yapabilmek üçün gızım demiş

gurdun gulanın teki keçiğin altından çıkmış

+beigg,o ney kele…gulaana noluk böökanne aynı bi eşşek gulaana dönük ha demiş…
-p…c gurusu o nası gonuşma böökanneynen,tama hasteyim böökannem,neen eyle şeyler diyn sen baa

+abaaav yiraag ola gız anam o nası diş eyle
-hee tama abdest aliyken dakımlarımı (takma diş) düşürük gırdım tama
gızım…bizim yirik ali avradı öldüünde dakımlarını çıkarmış ta
saklamış…tesadüf o duyuk ta baa getirikti ala dakarsan beşiire dezze
deyip…

+tama hastelik gapan böök anne,dişçiye götürür yapıştırırdın gendini
-be nolucu anam arap sabunuynan yudum gendini arıca…hem daha 3 aylııma çok var nası yaptırım…

+böökanne
-ha gızım
+o deeel de senin sesin niye beyle gart gart çıkiy

gurt artı dayanamamış sifli sifli yattıı yerden galkmış

-seni eşşekoleşşeen çocuuu seni,ahret sorusu mu sorin nalet deyik gızın
başına kepmiş…vururken vururken gızı tutmuş madesine endirmiş…

sooona da demişki:
-la yoorum tar kimin şiştim,mademe çöktü gancıklar,iki çirtik uyuyim şurda deyik sedirin üstüne yatmış…

at gibi horlamaya başlamış…tam o sırada evin önünden geçen köyün mıktarı japon ali horlama seslerini duymuş

+abaavv o ney la,o gari nası osuriy eyle deyik gapıya yanaşmış.bi bakmış gapı yılık duruy…
+bu gari heç beyle gapısını açık gomazdı yoorum hastemi ney hele girim de bahim deyik içeri girmiş

bi de ne görsün sedirin üzerinde bok tuluu gibi bitene gurt yatiy,madesi de tar kimi şiş…

+abaav la bu gurt bu gariyi yiyik tama deyik te eline geçirdiği ganne gırığıynan gurdun üzerine seerdmiş…
gurt uyuyken başına kepmiş,vur ha vur haş etmiş gendini…elindeki ganne
gırıınan madesine deşinçi bi de bakmış gariynen gız gurtun madesinde…

hakiye de burda bitmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.