Cuma , Şubat 26 2021
Anasayfa / ANTEP SAVUNMASI / Karatarla Mitingi (Ali Nadi ÜNLER)

Karatarla Mitingi (Ali Nadi ÜNLER)

Karatarla Mitingi (Ali Nadi ÜNLER) resim

   15,5luktopların halkın maneviyatında yaptığı etki, uçaklardan atılan beyannameler,şehirdeki savaşa karşı olanları cesaretlendirmiş, halk arasında harb aleyhtarıpropagandalar yapılmağa başlanmıştı. Bu durum karşısında halkın nabzınıyoklamak kararını alan Heyet-i Merkeziye Eylül ayı ortasında Karatarla Camiinde birtoplantı düzenledi. Bu toplantıya semt reisleri, subaylar, şehrin ileri gelenleri vesavaşa karşı olanlar da çağırıldı. Savaşa devam etmek veya teslim olmak konularıuzun boylu tartışıldı. Her iki taraf fikrini açıkça söyledi ve sonunda savaştaraflıları çoğunluğu kazandılar; savaşa devam kararı verildi.

Bir kış savaşınahazırlanmak gerekiyordu. Şehre mümkün olduğu kadar erzak ve cephane sokulmasınaçalışıldı. 15,5luk mermilere dayanabilecek sığınaklar, siperler inşasınagirişildi. Bunun için tahkimat kumandanlığı adı altında yeni bir teşkilat kuruldu.Tabur mevcutları köylerden gelen eratla takviye edildi. Biri askeri, diğeri mülkiolmak üzere iki iaşe komisyonu teşkil olundu. Savaşa katılamayan şehir halkınınşehri terk etmelerine izin verildi. Bu izne mukabil zenginlerden biri bir çıkışparası alınıyordu. Bu sırada İrfan Beyin yerine mıntıka kumandanlığına HüsnüBey isminde bir yarbay atanmıştı. O sırada Selahattin Adil Bey, Adana mıntıkasınagitmiş olduğundan Antepin mukadderatı mıntıka kumandanına kalmıştı. Antepinaralıksız erzak ve cephane isteklerini komutan yerine getiremiyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.