Perşembe , Şubat 25 2021
Anasayfa / ANTEP SAVUNMASI / Huruç Hareketi (Ali Nadi ÜNLER)

Huruç Hareketi (Ali Nadi ÜNLER)

Huruç Hareketi (Ali Nadi ÜNLER) resim

Kolordununemri ile 6/7 şubat gecesi şehrin doğusundan Selavat Yokuşuna karşı bir Huruçhareketi hazırlandı. Kolordu iç cephelerde bırakılacak setir birliklerinden başkabütün mücahitlerin (en az bin kişi)

Huruç hareketinekatılmasını, cephe yarılınca kumandan ve heyet-i merkeziye gibi savaşsorumlularının ve isteyen halkın harici çıkmasını istiyordu. Kolordu topçularıdüşman karargahını, topçu mevzilerini ateş altında tutacak, bir kısım piyade veCünüte hücum ederek taarruzu destekleyecekti. Akşamdan sonra Şehreküstü Caddesidışarı çıkmaya hazırlanan memurlarla ve halka dolmuştu. Hücum birlikleri alaturkasaat beşte Şehreküstü mezarlığında toplandılar. Saat altıda hücum başladı.Şiddetli bir bomba savaşı sonunda Salavat Tepesindeki düşman imha edilerek tepe zaptedildi. Dışarıya bir gedik açılmıştı, bu gediğin sağ ve sol kanatlarınımuhafaza ile görevli birlikler vazifelerini başaramadıklarından açılan gedikkapandı. Huruç hareketine katılan 600 kadar mücahitten 450-500 kadarı dışarıçıktı. Kumandan ve dışarı çıkmağa hazırlanan diğer zevat içeride kaldılar.

Özdemir Bey ve bir kısımdevlet memurları, hakimler, doktorlar ve halk 7/8 şubat gecesi fedai postalarrehberliğinde iki grup halinde gizlice şehirden çıktılar. Asıl sorumlu tanınanHeyet-i Merkeziye Reis ve azaları içeride kalmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.