Pazar , Şubat 28 2021
Anasayfa / ANTEP SAVUNMASI / Çınarlı Taarruzları (Ali Nadi ÜNLER)

Çınarlı Taarruzları (Ali Nadi ÜNLER)

Çınarlı Taarruzları  (Ali Nadi ÜNLER) resim

    Bütün bu olaylar arasındaşehrin bombardımanı sürüp gidiyordu. Bombardımanla şehri düşüremeyeceğinianlayan düşman, bir kere de cebri hücumla şehre girmeyi denemek istedi. Cephenin enkritik noktası olan ve savaşların şiddeti dolayısıyla Türklerce ARIBURNU adıverilen Çınarlı Camii ve bunun batısındaki Ermeni mektebine bir hücumukararlaştırdı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Garp cephesinde şehirsavaşlarında tecrübe kazanmış olan subaylar idaresinde bir birlik hazırlandı. Bubirliğe, arazi üzerinde günlerce tatbikat yaptırıldı. Hücumun en inceayrıntıları gösterildi. 5 Ekim saat 14te cami ve mektep 15,5luk obüslerle birsaat süreyle aralıksız bombardıman edildi. Mektep ve camide büyük yıkıntılaroldu. Küçük çaplı bataryalar ve Ermeni evlerine hususi surette yerleştirilmişmakinalı tüfeklerin desteğiyle bu birlik Kendirli kilisesinden (şimdiki öğretmenokulu)çıkarak mektebe saldırdı; yıkılmış duvarlardan içeri girdi, siperlerininenkazı altında bekleyen sekiz kahraman mücahidin karşı koymasıyla birçoğu telefoldu. Kalanlar da canlarını kiliseye dar attılar. Düşman bir hafta sonra 14 Ekimdeaynı hareketi yeni hazırlıklardan sonra tekrarladı. Bu saldırı da birincininakıbetine uğradı.

Düşman komutanlarının butaarruzlar hakkında vardıkları yargıları önemine binaen aynen alıyoruz.

Kolonel Anderya, Fransızlaranazaran Suriye ve Kilikya Muharebatı” adlı esrinde şöyle diyor: İşte bu suretleikinci teşebbüs dahi mümkün olan bütün dikkatlerle izhar ve seçilmiş bir birliktarafından icra edilmiş olmasına rağmen, başarısızlıkla sonuçlandı.Düşmanımız pek kuvvetli bir surette tahkimat yapmışlardı. Bunlar hatta, 15,5 ‘lukmermilerimize karşı bile emin sığınaklara malik olup, bombardıman esnasında oralarailtica etmekte ve hücumun geldiğini hisseder etmez kendi muharebe mevzilerinesıçramakta ve bu suretle bizi karşılamağa hazır bir hale gelmekte idiler. Şu damalûm idi ki Türk neferi müdafaada daima temayüz etmiş cesur bir askerdir. Eticeolarak bir defa şu husus istihraç edildi ki şehre karşı umumi bir taarruzun başarışansı tamamiyle nazari ve hayali bir şeydi.”

Kolonel Abadi ise, TürkVerdünü Gaziantep” isimli eserinde şöyle yazıyor: Bu muharebe, Türklerin müdafaadaki azim ve metaneti ileçevikliğini, bununla birlikte sokak muharebeleri ile evlerin müdafaa halinekonulmasındaki kabiliyetini bir defa daha ibraz eyledi.”

Eylül 1920 sonlarında AdanaCephesi Kumandanlığı, İkinci Kolordu Kumandanlığı adını almış ve Urfahavalisinde bulunan Beşinci Tümenle (ki kadro halinde bir tümendi), Maraşta teşkiledilen ve bütün eratı çevre halkından ibaret olan Dokuzuncu Tümen, bu kolordu emrineverilmişti. Kolordu, 5. Tümenin iltihakından sonra 16 Kasımda Haral- İkizkuyuköyleri arasında Akçakoyunludan dönen 12. Düşman erzak koluna taarruz etti. BirArap casusundan hücum edileceğini öğrenen düşman gafil avlanmadı ve taarruzbaşarısızlıkla sonuçlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.