Perşembe , Şubat 25 2021
Anasayfa / ANTEPiN ŞANLI TARiHi

ANTEPiN ŞANLI TARiHi

Gaziantep Savunması Günlüğü

17 Aralık 1918 İngilizler Antepi işgal ettiler. 29 Ekim 1919 İngilizler Antepten çekildiler. 30 Ekim 1919 Antepe ilk Fransızlar geldi. 03 Aralık 1919 Antepe ilk Fransız bölüğü geldi. 20 Ocak 1920 Fransızlar bir Antep kadınının çarşafını çıkarmaya çalışırken 12 yaşındaki çocuğu Kamil onlara taşla saldırdı, süngülenerek şehit edildi. (Şehitkamil) 28 …

Devamını oku »

GAZİANTEP ŞEHİTLERİMİZ ve GAZİLERİMİZİN ANISINA

MİLLİ MÜCADELEDE ANTEP Antepin İngilizler Tarafından İşgali ve Fransızlara Devri Halepte bulunan İngilizler, Mondros Mütarekesinin 7. maddesine dayanarak 15 Ocak 1919da bir süvari livası (tugayı) ve beraberindeki kuvvetle Antepi işgal ettiler. Amerikan Kolejini ve çevresindeki Ermeni evlerini kışla ve karargâh edindiler. Antepliler bu işgali, mütareke hükümlerine uyulmadığı gerekçesiyle protesto ettiler. …

Devamını oku »

ANTEP İSMİNİN KAYNAĞI

Eskiden AYINTAP olarak adlandırılan Gaziantep, adını tarihin derinliklerinden. sıfatını ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafasından almıştır.Eskiden AYINTAP ve AYNİTAP adıyla yazılır, geniş halk kitlesi tarafından ise ANTEP ve ENTAP olarak söylenirdi. Gaziantep in yetiştirdiği ünlü ilim adamı tarihçi Bedrüddin AYNİ nin ifadesiyle Gaziantep in eski adı ve asıl adı Kala-ı …

Devamını oku »

ŞAHİN BEY (1890 – 1920)

Asıl adı Mehmed Said olan Şahin Bey 1890 yılında Antepte doğdu.Kurtuluş Savaşında Fransızlara karşı girişilen Antep direnişinde ünlendi. İlköğrenimini Antepde gördü. Rüştiyeyi yarıda bırakarakderici amcasını yanında çalıştı. I. Dünya Savaşı sırasında Yemendesavaştı. Ali Said Paşanın yanında gösterdiği yararlıktan ötürüerlikten subaylığa yükseltildi. Mondros Mütarekesi sonrasında Antepe döndü ve Kiliste askerlik şubesinde …

Devamını oku »

NÜFUS KAĞIDI ÖRNEĞİ

¨BEN GAZİANTEPLİLERİ GÖZLERİNDEN NASIL ÖPMEM Kİ;ONLAR YALNIZ GAZİANTEPİ DEĞİL TÜRKİYEYİ DE KURTARDILAR.¨¨ K. Atatürk Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Gaziantep Şahinbey İlçesi Bey Mahallesi Nüfusuna Kayıtlı Olduğunu Biliyormuydunuz? BELEDİYE MECLİSİ KARARI Ulu Önder 26 Kânunisani (Ocak) 1933 tarihinde şehrimizi şereflendirdiler. Şehrimiz için ebedi bir saadet kaynağı olan bir tarihi günde toplanan şehir …

Devamını oku »

EVLİYA ÇELEBİNİN GÖZÜYLE ANTEP

Osmanlılar döneminde Antepte çok sayıda cami, medrese, han, hamam yapılmış, kent aynı zamanda üretim, ticaret, ve el sanatları yönünden de ilerlemişti.. Evliya Çelebi 1641 ve 1671 yıllarında yöreyi iki kez ziyaret etmiş ve Antepi şu şekilde ifade etmiştir:”Ayıntab kenti tümüyle 32 mahalledir. 8067 toprak ve kireç örtülü, bayındır, bakımlı, yüksek, …

Devamını oku »

ATATÜRK DİYOR Kİ

On beş yıl evvel Gaziantep ki sadece bir Türk şehridir. Her nasılsa yabancı kuvvetler eline düşmüş bulunuyordu. Bu tek Türkşehri hiç bir yerden maddi yardım gömleksizin, kendi kahramanlığı ile kendini kurtardı ve Gazi unvanına bihakkınliyakat kesbetti. Gazianteplileri, o gün olduğu gibi bugün dahi derin hürmetletakdir ederim. Türküm diyen her şehir, …

Devamını oku »

1. Dünya Savaşı ve Antep

1911 de Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Gaziantep Türkiyenin ortasında idi. En yakın sınırın uzaklığı binlerce kilometre ile ölçülüyordu. Ve o zaman Gaziantep 83 bin nüfuslu bir LÎVA merkezi idi. Şehir nüfusunun % 57 si Türk % 43 ü Ermeni idi. l. Dünya Savaşı sırasında Gaziantepten 35 000 kadar Ermeni …

Devamını oku »

Gaziantep Tarihi

Camiler, Müslümanların ibadet yeri, insanların ihtiyaçlarına cevapverebilecek ünitelere sahip olan birer mabettirler. Sanatsal değere sahip tarihiGaziantep Camilerinden bahseden ve bunların birer örneğini veren belli başlı üçeser vardır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi Şer-i Mahkeme Sicilleri Risale-i Fi Tarif-i Kazayı Ayni tap Bu eserlerde elde ettiğimiz bilgilere göre ve günümüzeulaşan tarihi camilerimize baktığımızda, …

Devamını oku »

ANTEP SAVUNMASI – Yazı – Şiir

Antepte kahramanlık destanların en hası yazılır. Fransızların Almanlara karşı yarattıkları Verdün savunmasından bahsedenler bir şeyi ilâve etmeden geçemezler. Verdünün ardında ezilmemiş bîr Fransa ve müttefiklerini, silahlarını, güçlü sığmaklarını, hepsini, hepsini… Verdün destanı işte bu çelik ve beton karışımı ardındaki ulaşılmaz sığınaklarda yaratılır. Dünyaya sunulan işte bu eşit güçler savaşıdır. Antep …

Devamını oku »