Cuma , Ocak 22 2021
Anasayfa / ANTEP SAVUNMASI

ANTEP SAVUNMASI

Gaziantep Savunması Günlüğü

17 Aralık 1918 İngilizler Antepi işgal ettiler. 29 Ekim 1919 İngilizler Antepten çekildiler. 30 Ekim 1919 Antepe ilk Fransızlar geldi. 03 Aralık 1919 Antepe ilk Fransız bölüğü geldi. 20 Ocak 1920 Fransızlar bir Antep kadınının çarşafını çıkarmaya çalışırken 12 yaşındaki çocuğu Kamil onlara taşla saldırdı, süngülenerek şehit edildi. (Şehitkamil) 28 …

Devamını oku »

GAZİANTEP ŞEHİTLERİMİZ ve GAZİLERİMİZİN ANISINA

MİLLİ MÜCADELEDE ANTEP Antepin İngilizler Tarafından İşgali ve Fransızlara Devri Halepte bulunan İngilizler, Mondros Mütarekesinin 7. maddesine dayanarak 15 Ocak 1919da bir süvari livası (tugayı) ve beraberindeki kuvvetle Antepi işgal ettiler. Amerikan Kolejini ve çevresindeki Ermeni evlerini kışla ve karargâh edindiler. Antepliler bu işgali, mütareke hükümlerine uyulmadığı gerekçesiyle protesto ettiler. …

Devamını oku »

ŞAHİN BEY (1890 – 1920)

Asıl adı Mehmed Said olan Şahin Bey 1890 yılında Antepte doğdu.Kurtuluş Savaşında Fransızlara karşı girişilen Antep direnişinde ünlendi. İlköğrenimini Antepde gördü. Rüştiyeyi yarıda bırakarakderici amcasını yanında çalıştı. I. Dünya Savaşı sırasında Yemendesavaştı. Ali Said Paşanın yanında gösterdiği yararlıktan ötürüerlikten subaylığa yükseltildi. Mondros Mütarekesi sonrasında Antepe döndü ve Kiliste askerlik şubesinde …

Devamını oku »

NÜFUS KAĞIDI ÖRNEĞİ

¨BEN GAZİANTEPLİLERİ GÖZLERİNDEN NASIL ÖPMEM Kİ;ONLAR YALNIZ GAZİANTEPİ DEĞİL TÜRKİYEYİ DE KURTARDILAR.¨¨ K. Atatürk Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Gaziantep Şahinbey İlçesi Bey Mahallesi Nüfusuna Kayıtlı Olduğunu Biliyormuydunuz? BELEDİYE MECLİSİ KARARI Ulu Önder 26 Kânunisani (Ocak) 1933 tarihinde şehrimizi şereflendirdiler. Şehrimiz için ebedi bir saadet kaynağı olan bir tarihi günde toplanan şehir …

Devamını oku »

Ünler Ali Nadi kimdir

1895 yılında Gaziantepte doğdu. Annesi Hatice hamın, babası Halil Efendidir, ilköğrenimini şimdi bulunmayan Mecidiye okulunda, rüştiyeyi de yine Gaziantepte bitirerek Halep lisesine yarışma ile girerek parasız yatılı okumuştur. Birinci Dünya Savaşını patlaması üzerine 1915 yılı ocak ayında 21 arkadaşı ile birlikte gönüllü olarak trenle Azerbeycana gitmiş, Düşmanla savaşa katılmış, Vanın …

Devamını oku »

Gaziantep savunması (Ali Nadi ÜNLER)

Gaziantep savunması, ulusal kurtuluş savaşı tarihimizde, kahramanlık ve özverinin ulaşılmaz şahikasıdır. Bu desti yaratanlar yurt sevgisi,milliyet aşkı ve iman dolu göğüslerinden başka silahları olmayan açık bir şehrin,bir Türk kentin çocukları idiler. Karşılarında, kuvvetten başka hiç bîr hak kullanmayan,emsalsiz yok etme, yıkma araçlarına sahip, l. Dünya savaşının galibi, mağrur vemütehakkim Fransız …

Devamını oku »

1. Dünya Savaşı ve Antep

1911 de Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Gaziantep Türkiyenin ortasında idi. En yakın sınırın uzaklığı binlerce kilometre ile ölçülüyordu. Ve o zaman Gaziantep 83 bin nüfuslu bir LÎVA merkezi idi. Şehir nüfusunun % 57 si Türk % 43 ü Ermeni idi. l. Dünya Savaşı sırasında Gaziantepten 35 000 kadar Ermeni …

Devamını oku »

FRANSIZ İŞGALİ VE ERMENİ TAŞKINLIKLARI (Ali Nadi ÜNLER)

        1919 Ekiminin sonunda İngilizler Gaziantepi Fransız işgaline terk ettiler. 29 Ekimde Antep’e gelen Fransız Ermeni alayı komutanı Kolon el Saint Mari İngilizlerden Antep’in idaresini teslim aldı ve 5 Kasım 1919 da hepsi de Ermeni gönüllülerinden kurulu Fransız birlikleri Ermenilerin aşkın ve taşkın gösterileri çiçek yağmurları altında Gaziantep’e girdi Gaziantepliler …

Devamını oku »

İngiliz İşgali (Ali Nadi ÜNLER)

    Savaşla işgal ettikleri Halep’te bulanan İngilizler’ Mondros mütarekesinin 7.maddesine dayanarak 15 Ocak 1919 da bir süvari livası (Tugayı) bir istihkâm müfrezesi, bir top bataryası ve ağır makineli tüfeklerden karalı bir kuvvetle Gaziantepi işgal ettiler. Amerikan kolejini ve çevresindeki Ermeni evlerini kışla ve karargâh edindiler. Gaziantepliler ha işgali, mütareke hükümlerini …

Devamını oku »

Şahinbey Bey Savaşları (Ali Nadi ÜNLER)

GazianteptekiFransızlar tamamen mahsur bir vaziyete düşmüşlerdi. Şehirden çıkamıyor,dışarıdan da kuvvet alamıyorlardı. Erzakları bitmişti. Katmadaki ikinci FransızTümen Kumandanlığından boyuna yardım istiyorlardı. Düşmanın bu sıkışıkdurumunu sürdürmek ve sonunda şehri terke mecbur etmek için Kilisten gelecekyardım kuvvetlerine engel olunması Heyeti Merkeziyece kararlaştırıldı. Bu gereğiyerine getirecek tecrübeli, bilgili bir kumandan araştırılmağa başlandı. O sıradaesaretten …

Devamını oku »