Pazar , Şubat 28 2021
Anasayfa / ANTEP İSMİNİN TARİHİ / ANTEP İSMİNİN KAYNAĞI

ANTEP İSMİNİN KAYNAĞI

ANTEP İSMİNİN KAYNAĞI resim

Eskiden AYINTAP olarak adlandırılan Gaziantep, adını tarihin derinliklerinden. sıfatını ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafasından almıştır.Eskiden AYINTAP ve AYNİTAP adıyla yazılır, geniş halk kitlesi tarafından ise ANTEP ve ENTAP olarak söylenirdi.

Gaziantep in yetiştirdiği ünlü ilim adamı tarihçi Bedrüddin AYNİ nin ifadesiyle Gaziantep in eski adı ve asıl adı Kala-ı Füsus”tur. “Kala-ı Füsus” yüzük kalesi demektir.Bir başka rivayete göre buranın halkına zulüm eden AYNİ adında kötü bir hakimi varmış. Bir çok uygunsuz işler yaptıktan sonra ettiklerine pişman olmuş, tövbe etmiş ve yörede yaşayan halk tarafından “Ayni tövbe etti” denmiştir. Daha sonra Ayni tövbe, AYINTAP olarak kalmıştır.Bir başka rivayete göre ise AYINTAP adını suyunun güzelliğinden ve bolluğundan almıştır.

Ayın: pınar, kaynak ve suyun gözü anlamındadır. Tap ise: parlak ve güzel anlamındadır. Bundan dolayı ayıntap güzel pınar ve güzel kaynak manasına gelmektedir. Yine Tap: güç ve takat anlamına da gelmektedir. Şehre suyunun bolluğundan dolayı bu isimin verildiği söylenmektedir.Bir başka rivayette ise şehrin eski adının HANTAP olduğu söylenir. Tap: güç, takat ve arazi anlamında da kullanılmaktadır (Kelime tap ve tapkır olarak Gaziantep in köylerinde halen kullanılmaktadır). Buna göre HANTAP; han toprağı manasına da gelmektedir.

Hantap zamanla Antap ve Antep olmuştur.Kurtuluş Savaşı nda halkın göstermiş olduğu üstün kahramanlıklar sebebiyle şehre 8 Şubat 1921 tarihinde T.B.M. Meclisi tarafından “GAZİ”lik ünvanı verilmiştir. Layiha-i Kanuniye nin l. Maddesi “Ayıntap livası merkezi olan Ayıntap kasabasının namı Gaziayıntap a tahvil olunmuştur.” Böylece de Antep, GAZİANTEP olmuştur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.